kı rklarelili aktifler..

TatlildeykenDeniz k&#305 y&#305 s&#305 na indi&#287 imde ke&#351 ke kad&#305 n olsayd&#305 m diye d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m. Rahat&ccedil a bir erkek bulur ve tatmin olurdum diye i&ccedil ge&ccedil irdim. Havlumu serip y&uuml z&uuml koyun yatt&#305 m ve etraf&#305 ma bakmaya ba&#351 lad&#305 m. Biraz &ouml tede yaln&#305 z bir erkek yat&#305 yor ve kitap okuma numaras&#305 yla etraf&#305 kesiyordu. Aram&#305 zda &ccedil ok az bir mesafe vard&#305 . Ara s&#305 ra sikine dokunup etrafa bakmaya devam ediyor bana hi&ccedil dikkat etmiyordu. Bense g&ouml zlerimi mayo &#351 ortunu dan belli olan sikinden ay&#305 ram&#305 yordum.Biraz sonra bana bakt&#305 &#287 &#305 n&#305 fark ettim. Biraz tedirgin oldum ama nereye bakt&#305 &#287 &#305 m&#305 fark etmesi beni &ccedil ok heyecanland&#305 rd&#305 . Sonra etraf&#305 b&#305 rak&#305 p sadece benim yatt&#305 &#287 &#305 m tarafa bakmaya ba&#351 lad&#305 . Kalbim deli gibi &ccedil arp&#305 yordu. &Ccedil ok istedi&#287 im sikinden g&ouml z&uuml m&uuml ay&#305 ram&#305 yordum O ise san&#305 r&#305 m niyetimi anlad&#305 ve eliyle &#351 ortunun &uuml zerinden sikini ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 . Devaml&#305 bana bak&#305 yordu. Ben de g&ouml z&uuml m&uuml &#351 ortundan ay&#305 ram&#305 yordum. Sonra kocaman olmu&#351 sikini &#351 ortunun kenar&#305 ndan d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kard&#305 . Dayanam&#305 yordum sadece a&#287 z&#305 ma almay&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml yordum. Bir ara g&ouml z g&ouml ze geldik. Dudak hareketlerinden “em onu” dedi&#287 ini anlad&#305 m. Cevap olarak sadece dudaklar&#305 m&#305 yalad&#305 m. Hemen aya&#287 a kalkt&#305 ve kabinlere do&#287 ru y&uuml r&uuml meye ba&#351 lad&#305 . Ara s&#305 ra arkas&#305 na bak&#305 p gelip gelmedi&#287 imi kontrol ediyordu. Hi&ccedil bekletmedim arkas&#305 ndan y&uuml r&uuml meye ba&#351 lad&#305 m. Soyunma kabinlerinin birine girdi. Hemen arkas&#305 ndan bende ayn&#305 kabine girdim. Ayakta hi&ccedil bir &#351 ey demeden duruyordu. &#350 ortunun &ouml n&uuml ndeki kabar&#305 kl&#305 &#287 &#305 n &ouml n&uuml nde diz &ccedil &ouml kt&uuml m. &#350 ortunun &uuml zerinden a&#287 z&#305 m&#305 kullanmaya ba&#351 lad&#305 m. &#304 nan&#305 lmaz bir &#351 eydi yava&#351 &ccedil a &#351 ortunu s&#305 y&#305 rd&#305 m. Dimdik kal&#305 n ve s&#305 cac&#305 k siki dudaklar&#305 ma deydi. Bir elimle o g&uuml zel &#351 eyi tutup y&uuml z&uuml me s&uuml rmeye ba&#351 lad&#305 m. A&#287 z&#305 ma geldi&#287 inde dudaklar&#305 m&#305 aralay&#305 p ba&#351 &#305 n&#305 yava&#351 &ccedil a a&#287 z&#305 ma alamaya ba&#351 lad&#305 m. Sikini &uuml zerindeki damarlar&#305 hissedebiliyordum. A&#287 z&#305 mdayken dilimi sikinin etraf&#305 nda dola&#351 t&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 m. Birden ba&#351 &#305 m&#305 s&#305 k&#305 ca tutup h&#305 rsla a&#287 z&#305 ma gidip gelmeye ba&#351 lad&#305 .Bogulmak &uuml zereydim ama o hi&ccedil oral&#305 olmuyordu sikini g&#305 rtla&#287 &#305 ma kadar pompalay&#305 p duruyordu yarra&#287 &#305 n&#305 n b&uuml t&uuml n sertli&#287 iyle iyice bast&#305 r&#305 p beni a&#287 z&#305 mdan sikerken benim tek d&uuml &#351 &uuml nd&uuml &#287 &uuml m sikinin b&uuml y&uuml kl&uuml &#287 &uuml ,sertli&#287 i ve birazdan beni sikerken can&#305 m&#305 n ne kadar yanaca&#287 &#305 idi ama yinede bunlar&#305 d&uuml &#351 &uuml n&uuml rken g&ouml t deli&#287 im iyice gev&#351 eyip art&#305 k yarrak istemeye ba&#351 lad&#305 Bo&#351 almak &uuml zere oldu&#287 unu anlad&#305 m. Hemen aya&#287 a kalk&#305 p arkam&#305 d&ouml nd&uuml m. O g&uuml zel siki tutarak deli&#287 ime dayad&#305 m. Ne istedi&#287 imi anlad&#305 ve h&#305 rsla ittirdi. Deli&#287 im o kadar haz&#305 rd&#305 ki kolayca girdi. Buna ben bile &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m.o zamana kadar suskun olan adam birden bana k&uuml f&uuml rler savurmaya “ulan ibne s&ouml m&uuml rd&uuml n yarra&#287 &#305 m&#305 da&#351 &#351 aklar&#305 mda bir damla sperm b&#305 rakmayaca&#287 &#305 m hepsini f&#305 &#351 k&#305 rtaca&#287 &#305 m g&ouml t&uuml ne diye ba&#287 &#305 r&#305 yordu.Bir iki kere gidip geldikten sonra i&ccedil imde o &#305 l&#305 k s&#305 v&#305 y&#305 g&uuml r&uuml l g&uuml r&uuml l hissettim. Dayan&#305 lmazd&#305 ..l&uuml tfen K&#305 rklarelinde ki aktifler yan&#305 p tutu&#351 uyorum hemen mail at&#305 n Ekley&#305 n g&ouml ruselim..