gü zel halam

selam arkada&#351 lar hikayem halam&#305 n ya&#351 am&#305 &#351 oldu&#287 u bir ger&ccedil ek bi olayd&#305 rhalam sema 42 ya&#351 &#305 nda sar&#305 &#351 &#305 n etine dolgun ve b&uuml y&uuml k g&ouml &#287 &uuml sleri olan bir kad&#305 nd&#305 r. bundan yakla&#351 &#305 k bir ay ankara escort &ouml nce g&ouml zlerimle g&ouml rd&uuml &#287 &uuml m bi olay&#305 anlataca&#287 &#305 m.bundan biray &ouml nce bah&ccedil e i&#351 leri i&#351 leri i&ccedil in k&ouml ye gittik halamlar&#305 n ba&#287 da bi ev var bizim ba&#287 a &ccedil ok yak&#305 nd&#305 r. ba&#287 daki sebzenin kolej esmer escort &ccedil apas&#305 i&ccedil in tek ba&#351 &#305 ma ba&#287 &#305 m&#305 za gittim ge&ccedil erkende halama u&#287 rad&#305 m biraz konu&#351 tuk sonra kocas&#305 n&#305 &#351 ehre gitti&#287 ini bug&uuml n kal&#305 p yar&#305 n &#351 ehre ge&ccedil ece&#287 ini s&ouml yledi .bende olur diyip ayr&#305 maltepe esmer escort ld&#305 m ak&#351 ama kadar &ccedil al&#305 &#351 t&#305 ktan sonra biraz dinlenmek i&ccedil in a&#287 ac&#305 n alt&#305 nda uyudum. daha sonra uyan&#305 nca g&uuml ne&#351 batmak &uuml zereyken kalk&#305 p arabayla &#351 ehre gitmek i&ccedil in yola &ccedil &#305 karken halam&#305 n k&ouml yde mamak esmer escort bo&#351 gezen mehmet isimli bir gen&ccedil le konu&#351 uyordu kendi k&ouml y&uuml m&uuml z&uuml n adam&#305 diye &ouml nemsemedim pek birka&ccedil dakika sonra arkada&#351 &#305 ya&#351 ar oraya geldi olanlar&#305 izlemeye koyuldum ortal&#305 k kararm&#305 &#351 t&#305 art&#305 k konu&#351 malar&#305 devam ediyordu sonra halam eve sıhhıye esmer escort girdi ya&#351 ar ve mehmette evin &ouml n&uuml nde oturuyorlard&#305 birazdaha bekledikten sonra gen&ccedil ler eve girdiler hemen gizlice eve yakla&#351 t&#305 m g&ouml rd&uuml klerime inanam&#305 yordum halam ortalar&#305 na oturmu&#351 g&ouml &#287 &uuml sleri yar&#305 a&ccedil &#305 k muhabbet ediyorlar halam&#305 n g&ouml &#287 &uuml sincan esmer escort sleri ile oynuyorlar sonra halam&#305 &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak soydular ikisi birden yal&#305 yorlar halamsa siz benim kocams&#305 n&#305 z diyip siklerini ok&#351 uyordu gen&ccedil lerede aman kimse duymas&#305 n duyulursa mahvolurum diyordu biryandan &ccedil ok ge&ccedil emeden mehmetle ya&#351 ar yarraklar&#305 n&#305 &ccedil tandoğan esmer escort &#305 kart&#305 p halama s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 lar halam yeter bu kadar &ccedil ok ileri gitmeyelim demeye ba&#351 lad&#305 ok yaydan &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 daha sonra halam ikinize dayanamam teker teker sikin dedi ama gen&ccedil ler b&#305 rakm&#305 yordu sonra halam&#305 n a&#287 tunalı esmer escort z&#305 na vermeye ba&#351 lad&#305 ya&#351 ar mehmet azg&#305 n bir kurt gibi halam&#305 n am&#305 n&#305 yal&#305 yor b&#305 kt&#305 m 31 &ccedil ekemekten diyordu mehmet yarra&#287 &#305 n&#305 &ccedil &#305 kar&#305 p halam&#305 n am&#305 na dayad&#305 mehemetin yarra&#287 &#305 25 cm vard&#305 ya&#351 ulus esmer escort ar&#305 nmki ufakt&#305 yava&#351 yava&#351 halam&#305 n am&#305 na sokmaya ba&#351 lad&#305 halam dayanam&#305 yor hadi &ccedil abuk att&#305 r git diyor gen&ccedil ler b&#305 rakm&#305 yordu yarrak am&#305 ndan &ccedil &#305 k&#305 nca lop diye bir ses geliyo haalm noolur yeter alam&#305 yorum diye yalavar&#305 yenimahalle esmer escort yordu &#351 imdi halam&#305 n am&#305 nda mehmetin yara&#287 &#305 a&#287 z&#305 nda ya&#351 ar&#305 nki vard&#305 art&#305 k iyice al&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 daha sonra mehmet &uuml zreine oturttu ya&#351 ar g&ouml te dayad&#305 halam durun daha kocama bile vermedim yapmay&#305 n diyordu ya&#351 ar t&uuml k&uuml r&uuml kleyip g&ouml t&uuml ne zorlmaya ba&#351 lad&#305 halam zevkten ac&#305 dan g&ouml zlerinden ya&#351 geliyordu art&#305 k arks&#305 da &ouml n&uuml de dolmu&#305 &#351 tu art&#305 k makina gibi sikiyorlar halam kuban olurum aslanlar&#305 m sema teyzenizi iyice sikin diyordu art&#305 k halam ortalar&#305 nda kalm&#305 &#351 a&#287 l&#305 yordu sonra mehemt ya&#351 ar sen biraz &ouml ne ge&ccedil dedi halamda mehmet dur kurban olay&#305 m alamam sikini diye yalvar&#305 yordu ama iyice ya&#287 lad&#305 ktan sonra zorla arkadaN girdi halam di&#351 lerini s&#305 k&#305 yo art&#305 k zevk alm&#305 yor sadece ac&#305 duyuyordu yaRrak halam&#305 n g&ouml t&uuml nden lop diye bi &ccedil &#305 k&#305 yo mehemet hemen geri sokuyordu &ccedil ok ge&ccedil meden gen&ccedil ler bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 &ouml nce ya&#351 ar am&#305 na sonra mehmet g&ouml t&uuml ne halam bi yandan a&#287 l&#305 yor biyandan ya&#351 ar ve mehmetin dudaklar&#305 n&#305 &ouml pmeye &ccedil al&#305 &#351 l&#305 yordu 10 dk kadar &ouml yle beklediler sonra halam&#305 b&#305 rkat&#305 lar halam tamam bidaha gelmeyin kimse duymas&#305 n diyordu sonra ge&ccedil ler gitti aradan 1 ya ge&ccedil ti laflar&#305 &ccedil &#305 k&#305 yo yava&#351 yava&#351 gen&ccedil lerr halam&#305 sabaha kadar sikiyorlarm&#305 &#351 &#351 imdi
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08